Clima d´aula i distribució del temps

Fitxa de lectura

Guida Al·lès Pons

24/10/09

Referència bibliogràfica:

Romero, G., Martín, M., de las Heras, A., Tiempo escolar, clima social de aula y comunidad de investigación: más allá del timbre, el apoyo mutuo

Aspectes destacats:

M’ha agradat molt l’enfoc de l´article quan diu que es tendeix a simplificar i magnificar les situacions de conflicte a les aules de secundària sense reflexionar a fons sobre les causes:  entorn social, metodologies d´aula, formes d’interrelació.

Els autors proposen com a factor decisiu el clima del centre i de l´aula. Crear aquest bon clima dependrà de diversos factors:

  • La formació del professorat per transformar la realitat sociointeractiva de l´aula.
  • El pes que atorguem a la relació sòcioemotiva.
  • La concepció que es tengui sobre l´ús i la distribució del temps. Qui i com ha de determinar què és el més important? Com assegurar experiències d’aprenentatge cooperatiu, personal i humà?. Temps per jugar, per desenvolupar l´autoestima i l´esperança?. Com considerar els temps morts com a temps vius d´aprenentatge?.

Proposa com exemple el Projecte de Filosofia per a nens i nenes, perquè permet crear un clima de diàleg i reflexió crítica a l’aula, esdevenint una microsocietat o comunitat d´investigació. A partir de situacions de conflicte cognitiu s’aprèn a participar participant, a dialogar dialogant, i a pensar pensant.

L’article acaba amb una afirmació fantàstica: S´ha de creure  en les capacitats de l´alumnat.

Aspectes novedosos

  • La reflexió sobre l´ús i la distribució del temps i la seva  la relació amb la cohesió de l’aula i la forma com entenem l’educació.

Preguntes que m’ha suggerit

  • M’ha recordat la reivindicació de Peter Senge. Mirem als alumnes. Reconeguem-los.  Tinguem en compte el que pensen. A partir d´aquí el clima de l´aula es transforma.  La pregunta seria: com treballar en el professorat aquesta mirada?.
  • Si els aspectes socioemotius i relacionals són fonamentals en el clima de l´aula i el centre, què hauria de canviar en la formació del professorat, la distribució del temps i la formació inicial perquè aquests milloressin?.
Anuncis