Una escola democràtica

Una escola democràtica és una escola compromesa a evitar que les diferències individuals, grupals o socials de l’alumnat es converteixin en una dificultat per a accedir a la cultura que brinda el currículum comú i obligatori.

Projecte Atlàntida

Anuncis