Qualitat. Eficàcia o millora?

Mapes conceptuals elaborats a partir del llibre de Wrigley, T, Escuelas para la esperanza, Morata, Madrid, 2007Wrigley, T.,  Escuelas para la esperanza, Morata, Madrid, 2007.

Wrigley, T., Escuelas para la esperanza, Morata, Madrid, 2007.

Wrigley, T., Escuelas para la esperanza, Morata, Madrid, 2007.

Wrigley, T., Escuelas para la esperanza, Morata, Madrid, 2007.

Anuncis