Organitzar el coneixement, gestionar l’aprenentatge

Presentació emprada a les formacions del professorat en la qual s´hi recullen algunes imatges d’una presentació del professor Gairín:

Organització de l'aprenentatge

Anuncis

Organització de l’aprenentatge, gestió del coneixement

Presentació emprada a les formacions del professorat en la qual s´hi recullen algunes de les cites dels documents llegits.
Organització de l'aprenentatge