Els enfocs de qualitat en educació (I)

Llibre: Gairín, J., Casas, M., La calidad en educación, Praxis, Barcelona, 2003.

Resum: El llibre és un recull d’opinions de persones provinents de diferents àmbits (Gairín, Marchesi, José Antonio Marina, Alfonso Unceta, Ferran Ferrer, Carme Laura Gil, Joan Estruch…) sobre com ha de ser un sistema educatiu estatal de qualitat, la seva relació amb les opcions ideològiques que hi ha darrera i les conseqüències que implica.

Opinió personal: El que més m´ha agradat  ha estat la idea de que  les diverses interpretacions ètiques/polítiques sobre els canvis socials determinen una o altra concepció  sobre la qualitat educativa.

  • Posicions ètiques/polítiques. Pels conservadors,  ens hem d´adaptar a un món competitiu i individualista. Pels progressistes, hem de canviar, construir, millorar el món, i especialment les febles democràcies del món global amb el diàleg i l’educació ciutadana.
  • Enfoc de qualitat. Conservadors: que guanyin els millors, organització vertical, agrupaments i itineraris homogenis. Progressistes: igualtat d´oportunitats, autonomia en la gestió curricular, organització participativa, agrupaments heterogenis per aprendre a conviure.

Al llibre el professor Gairín descriu els trets dels tres enfocs fonamentals de qualitat en educació:

  1. L’enfoc científic-racional o racionalista,  defensa la implantació de  models de millora des de dalt.
  2. Els enfocs interpretatius-simbòlics, defensen la necessitat de la construcció compartida des de baix, a partir de les diferents percepcions personals i la cultura de grup.
  3. L´enfoc polític o sòciocrític, posa l´accent en les finalitats socials.

M’han recordat la definició de Habermas sobre els tres enfocs ètics per interpretar i situar-se davant la realitat (fila 3):

Tres visionsAquestes tres visions existeixen des del segle II a.C., tal com afirma Anthony Padgen al llibre La ilustración y sus enemigos, i marquen diferents visions sobre l’educació, la política i la vida. Segons Padgen, provenen de les tres grans corrents ètiques hel·lenístiques: l’epicureïsme, l’escepticisme i l’estoicisme… per cert, tres corrents que van nèixer amb la mort de l’Imperi romà, en un moment que semblava que el món s’esfondrava (gràfic d’elaboració pròpia a partir del llibre de Padgen, al que hi he afegit el nom d´Adela Cortina):

Anthony Padgen_esquema Guida

Anuncis