Ensenyar la perseverança de ser o ensenyar continguts?

Kent Den Heyer proposa matitzar els postulats d´Apple i els altres autors del SAGE HANDBOOK. M’ha semblat interessant penjar aquest gràfic-resum d´un llibre d’ Apple on  defensa  el currículum com una construcció compartida entre alumnes,  professors i la comunitat ( escola Georgia O’Keefe) perquè és un exemple dels punts que comparteixen ambdues visions:

Anuncis

Fonamentació pedagògica de les CB