Història del currículum als EUA

Anuncis

La teoria dels interessos humans de Habermas

Crítica a la perspectiva relativista

Estudis curriculars a Espanya (anys 60-90)

What if curriculum (or certain kind) doesn’t matter?

Model d’anàlisi de la cultura organitzativa de la universitat

Aprender a enseñar para la sociedad del conocimiento