Història del currículum als EUA

Anuncis

La teoria dels interessos humans de Habermas

Crítica a la perspectiva relativista

Anuncis

Estudis curriculars a Espanya (anys 60-90)

Anuncis

What if curriculum (or certain kind) doesn’t matter?

Anuncis

Model d’anàlisi de la cultura organitzativa de la universitat

Anuncis

Aprender a enseñar para la sociedad del conocimiento

Fitxa de lectura:

Article:

Anuncis