4 preguntes que fan pensar…. als mestres

Saber trobar bones preguntes és essencial per a desplegar el talent no només dels alumnes sinó dels mestres. Però  la cosa

Preguntes que sacsegen

no és  fàcil. Algunes preguntes que semblen interessants no generen més que debats abstractes o pobres que no duen a canviar res, ni tan sols les idees pròpies sinó a rodar i rodar sense rumb. En canvi n´hi ha d´altres que donen sensació d´avanç….  d´haver arribat a  ports nous, desconeguts. Aquestes bones preguntes, segons la meva opinió,  tenen en comú:

  • Es fan amb l´objectiu de prendre alguna decisió que repercutirà sobre els fillets i sobre els mateixos professors. Atacar amb preguntes  abstractes (per exemple: els principis metodològics per posar al PEC) no serveix de res si no s´aterra al que passa a l´aula (com podem demostrar que aquest principi ajuda més als alumnes a aprendre? quins aplicam realment i quins voldríem aplicar? ).
  • La resposta no està prefixada pel formador/a o l´equip directiu. No només s´accepten totes les mirades sinó que s´estimulen les visions diferents.
Seguidament anot una llista de les preguntes que solec emprar a les  formacions i que solen donar suc ( a vegades amb un qüestionari previ, altres amb dinàmiques) per si a algú els hi poden servir:

1. M´agradaria ser un estudiant a la meva aula? En què sí i en què no?

2. Quan jo anava a escola…. quins records tenc d´haver-me  sentit reconegut/da?  Quins de que l´avaluació em fos útil per aprendre?

3. Què he après dels meus alumnes aquesta setmana? Quina és la cosa més important que els he ensenyat?

4. Quins han estat els meus moments ahà al llarg de la meva trajectòria professional?

Anuncis

¿Cómo evaluar las formaciones? Instrumentos

Instrumentos que suelo utilizar en las formaciones:

Rúbrica de autoevaluación. Se utiliza colaborativamente (todos escriben online en el mismo docs ANTES y AL FINAL).

– Evaluación del formador/a  por parte del profesorado

– Metacognición. Què he aprendido? Es el sistema que permite visualizar lo aprendido de forma más positiva. Se pueden mostrar  los resultados en un PPT con música de fondo, de forma que ellos son  los protagonistas y de paso se refresca lo visto el día anterior con sus propias palabras.

– Con TIC, Wordle, wallwisher, twitter. Wallwisher y wordle funcionan muy bien por su rapidez e impacto.

Aprender a enseñar para la sociedad del conocimiento